• BRAMIR SECURITY SLIDE 01
  • BRAMIR SECURITY SLIDE 02

O NÁS

Súkromná bezpečnostná služba BRAMIR SECURITY, s.r.o., bola založená v roku 2010 na základe rozhodnutia KR PZ Bratislava o udelení licencie na prevádzkovanie strážnej služby – licencia číslo PS 000709 a na prevádzkovanie detektívnej služby – licencia číslo PD 000408. Výkon bezpečnostných služieb, ktoré klientom ponúkame, je v súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi a príslušnými vykonávacími predpismi SR. Súkromná bezpečnostná služba BRAMIR SECURITY, s.r.o., ponúka všetky strážne, bezpečnostné, ochranné a detektívne služby na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám Zákona č. 473/2005 Z.z. v platnom znení.

Pri výkone našich činností sa opierame o odbornosť, bezpečnosť, maximálnu spoľahlivosť a vysokú kvalitu odvedenej práce, ako zamestnancov, tak aj riadiacich zložiek a bezpečnostného managmentu. Uvedomujeme si, že všetci potenciálni klienti hľadajú kvalitu, potrebujú istotu a chránia svoje dobré meno, preto dbáme, aby všetky služby, ktoré poskytujeme našim klientom, mali požadovanú úroveň, riešili maximálnu bezpečnosť chráneného záujmu pri minimalizácií bezpečnostných rizík s primeranými nákladmi, ktoré zodpovedajú výške rizika a nasadených prostriedkov. Našou prioritou je dokonalá spokojnosť klienta s našimi službami, pocit istoty klienta, že on a jeho majetok, či iné hodnoty nami strážené sú dobre zabezpečené.

Zdrojom istoty nášho klienta je tým našich pracovníkov, používajúcich najmodernejšiu techniku pri svojej činnosti, ktorá je podporovaná prostriedkami technického zabezpečenia majetku a mobilnou zásahovou jednotkou. Nemalú úlohu v tomto zohráva aj odbornosť a skúsenosti zamestnancov ako aj manažmentu spoločnosti BRAMIR SECURITY, s.r.o. Za našu súkromnú bezpečnostnú službu BRAMIR SECURITY, s.r.o., hovorí vysoká kvalita a profesionalita odvedenej práce. Sme pripravení vyhovieť Vašim požiadavkám a vopred Vám ďakujeme za Vami prejavenú dôveru.